Sunday, March 3, 2024
Home Blog Khoa học thường thức

Khoa học thường thức

Tâm lý học là một lĩnh vực hấp dẫn và bí ẩn. Chúng ta biết rất nhiều điều, nhưng không chắc điều gì đang diễn ra trong tiềm thức của mình. Càng tìm hiểu về tâm lý con người,...
Sinh trắc học (biometrics) có ở khắp mọi nơi: trên điện thoại, nơi làm việc, và thậm chí cả siêu thị. Nhưng, sinh trắc học hoạt động như thế nào, và bạn có thể tin tưởng chúng không? Sinh...