Sunday, March 3, 2024
Home Blog Khoa học thường thức

Khoa học thường thức

Sinh trắc học (biometrics) có ở khắp mọi nơi: trên điện thoại, nơi làm việc, và thậm chí cả siêu thị. Nhưng, sinh trắc học hoạt động như thế nào, và bạn có thể tin tưởng chúng không? Sinh...
Hiệu ứng nhà kính đang là vấn đề cấp bách của toàn cầu và được xã hội quan tâm, đặt ra nhiều mối đe dọa đối với cuộc sống con người. Vậy chính xác thì hiệu ứng nhà kính...