Sunday, December 3, 2023
Nguyên tắc 5S được phát triển tại Nhật Bản và hiện đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Vậy nguyên tắc 5S là gì và làm thế nào để vận dụng...
Hiện chưa có một tiêu chuẩn cụ thể nào để xác định môi trường làm việc lý tưởng. Tuy nhiên, qua thực tế làm việc cũng như ghi nhận nhiều nguyện vọng của người lao động. Dưới đây, KNTT...
So sánh OKRs và KPIs là một chủ đề phổ biến trong các cuộc họp để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và phân công nhiệm vụ nhân sự. Hai khái niệm này được dùng để...
Quản lý dự án là một công việc rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả của dự án. Khóa học quản lý dự án tại Unica được đông đảo học viên theo học, với những nội dung...
Minh bạch, tạo môi trường bình đẳng nhưng đề cao tính kỷ luật, cầu toàn là những phẩm chất cần có ở một nhà quản lý giỏi. Bài viết giới thiệu về 6 tố chất của nhà lãnh đạo...